Opredelitev:

 • Ponudnik tablatur za harmoniko Symphony je podjetje DIGINET D.O.O., Slamna vas 28, 8330 Metlika.
 • Naročnik oziroma kupec je lahko polnoletna oseba, ki uporablja tablature za harmoniko Symphony v pomoč pri učenju igranja na diatonično harmoniko. Le te lahko naroča za svojega otroka ali jih morebiti nekomu podarja. V primeru obdarovanja naj bo naročnik zelo previden in seznani obdarovanca s temi pogoji saj kljub primeru, da obdarovanec krši pogoje poslovanja na žalost odgovarja naročnik. Mladoletnim osebam je brez prisotnosti starša ali skrbnika, ki odgovarjajo za mladoletno osebo prepovedano izpolnjevati naročilnico. Mladoletni pa lahko izpolnijo in pošljejo sporočilo iz kontaktne forme, ki je namenjena podpori ali oddaji mnenja.
 • Ponudba na spletni strani www.tablature.si je namenjena tako sami predstavitvi uporabnikom spletne strani kakor tudi prodaji tablatur za diatonično harmoniko uporabnikom, ki z naročilom postanejo naročniki. V primeru kršitve lahko naročnik kazensko odgovarja pred sodiščem ali se dogovori z izdajateljem tablatur za poravnavo izven sodišča. Višina poravnave je odvisna od obsega kršitve. Naročnik se strinja, da bo v primeru kršenja pogojev poravnal izdajatelju tablatur škodo, ki jo je utrpel. V primeru poravnave izven sodišča bo poravnal povzročeno škodo v višini najmanj 300 €. V podjetju si resnično ne želimo kakršnekoli tovrstne prakse, a v kolikor druge možnosti ne bo, bomo primorani uporabiti pravna sredstva.
 • Izdajatelj tablatur v primeru sumljivih, neprimernih in nepopolnih sporočil ne odgovarja na vprašanja in tudi ne omogoča nakupa tablatur tovrstnim osebam. Ravno tako ne omogoča nakupa osebam, ki so bile v preteklosti nekorektne, so navajale neresnične podatke, so tablature kot posrednik posredovale tretjim osebam in podobno. Izdajatelj lahko tudi zaprosi naročnika za dokazilo o pristnosti podatkov z fotokopijo osebne izkaznice ter prosto kot ponudnik tablatur odloča o sprejetju ali zavrnitvi določenega naročila. Zelo zahtevne pesmi ne prodajamo in pripravljamo za naročnike, ki zelo redko naročajo oziroma jih ne prodajamo tistim naročnikom, ki si želijo zgolj zelo zahtevne pesmi.

Dostopnost informacij:

Podjetje Diginet d.o.o. se zavezuje, da bo naročniku vselej zagotovil naslednje informacije:

 • Identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvo predstavitve in prodaje torej storitev vključno s prodajnimi storitvami,
 • ponudbo izdelano v razumnem roku glede na obseg dela oziroma naročila,
 • pogoje dostave tablatur za harmoniko ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 • cenik, ki bo jasno in nedvoumno določen,
 • kakšen je način plačila in dostave,
 • napoteke, usmeritve in ugodnosti,
 • časovno veljavnost ponudbe in izdelave ter,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od naročila in kakšni so pogoji za odstop.

Postopek nakupa:

Če bi imeli težave z nakupom ali postopkom nakupa, prosimo, da nas obvestite na info@digi-net.si ali na telefon: 070 625 257. Naročila tablatur potekajo po predhodnem naročilu, ki je tudi arhiviran kot dokaz opravljenega naročila. V času do 24 ur od prejema naročila lahko pošiljatelj prekliče naročilo sicer se obvezuje k plačilu naročenih storitev saj gre za storitev po naročilu. V kolikor so v naročilu pesmi, ki jih ni na seznamu se šteje za potrjeno naročilo poravnan predračun kljub morebitni oznaki, da naročnik naroča in ne povprašuje. Na podlagi naročenih pesmi naročnika obvestimo o času izdelave tablatur ter pošljemo račun ali sprva predračun za naročene storitve. Ob povpraševanjih je postopek identičen le, da povpraševanja niso v nobenem primeru zavezujoča. V primeru plačila predračuna preklic naročila ni možen razen v kolikor izdajatelj ugodi morebitni prošnji naročnika za preklic.

Brezplačen preizkus:

Vsak lahko brezplačno preizkusi profesionalne tablature za harmoniko Symphony na uradni spletni strani v zavihku brezplačen preizkus. Znotraj strani se nahaja tablaturni zapis, mp3 posnetek in vsem, ki to želijo lahko hkrati preizkusijo tudi podporo.

Povpraševanja o nakupu:

V 48 urah od prispelega povpraševanja izdajatelj pripravi ali ponudbo za morebitno naročilo ali le odgovori na tiste dele, ki zanimajo pošiljatelja. Izdajatelj si pridržuje pravico, da po potrebi kontaktira pošiljatelja na njegov kontaktni telefon ali elektronski naslov v morebitno dodatno obrazložitev povpraševanja. Na vprašanja, ki niso v skladu s poslovno politiko oziroma so vprašanja sumljive narave, izdajatelj ne odgovarja.

Čas izdelave

V kolikor so izbrane pesmi iz seznama ali našega osebnega arhiva kjer se nahaja več kot 1000 pesmi so naročila v povprečju obdelana in odposlana v 2 do 5 delovnih dneh. Izven seznama in arhiva pa v času po dogovoru. Vsako naročilo je obravnavano posebej zato naročnika obvestimo ob prvem kontaktu o času izdelave. Čas izdelave ne sme preseči omenjenih okvirjev razen v primeru, da je bil sklenjen drugačen dogovor z naročnikom. Naročnik lahko v nasprotnem naročilo zavrne in zahteva povračilo vseh sredstev. Sobote, nedelje, državni prazniki in dela prosti dnevi se ne štejejo v čas izdelave tablatur. Z naslednjim dnem od dneva prejema sredstev po plačanem predračunu, prične teči rok izdelave. Ob naročilnici, ki je sprejeto kot naročilo prične rok izdelave teči po 24 urah od prejema.

Ostale pomembne informacije naročniku:

 • Tablature za harmoniko Symphony so avtorska last. Avtor zapisov je Martin Težak, pravico do prodaje pa podjetje Diginet d.o.o.
 • Strogo je prepovedana kakršna koli distribucija, preprodaja, posredovanje ali kopiranje tablatur brez vednosti izdajatelja in se v nasprotnem primeru od kršitelja zahteva navedena denarna poravnava ali se kršitelja prijavi in zahteva odškodnina na sodišču.
 • Od kršiteljev lahko izdajatelj terja visoko odškodnino. Tablature so zato kodno varovane z nabori skritih znakov, ki dajejo čisto vsaki posamezni tablaturi unikatnost in s tem prepoznavanje vsake odprodane na trg. Kopijo originalnega izvoda vsake odprodane tablature drži izdajatelj v dokaznem arhivu. V primeru najdene tablature na trgu se pregledajo skrite kode zapisa in primerjajo z vsemi naročniki te naročene pesmi. Naročnik po opravljeni preverbi ali kazensko odgovarja ali v sporazumnem dogovoru z izdajateljem tablatur poravna odškodnino.
 • Tablature za harmoniko Symphony so avtorsko zaščitene saj gre za unikaten, strokovno in tehnično izdelan izdelek, ki zahteva za izdelavo mnogo truda in mnogo znanja. Naročnik se z nakupom strinja z vsemi pogoji poslovanja in obljublja korektnost in spoštovanje pogojev poslovanja, izdajatelj pa naročniku garantira unikaten in tehnično dovršen izdelek za pomoč pri igranju diatonične harmonike ter mu nudi 100% podporo pri morebitnih težavah. Učenje s tablaturami Symphony, posnetki in podporo svetovnega prvaka kakor tudi dvakratnega evropskega senior prvaka v igranju na diatonično harmoniko je enostavno, hitro, učinkovito in glede na kvaliteto še najugodnejše. V zameno si želimo korektno sodelovanje in s tem obojestransko zadovoljstvo.
 • Poštne stroške in stroške pakiranja krije naročnik razen v primeru, ko naročilo zajema brezplačno pakiranje in dostavo.
 • Tablature za harmoniko se lahko naročijo tudi kot darilo drugemu harmonikarju ali harmonikarki pod že navedenimi pogoji. Če poznate torej nekoga, ki bi ga tablature za harmoniko Symphony zelo razveselile ali mu pomagale pri igranju jih lahko naročite. Zavedati se je le potrebno, da v primeru kršenja pravic odgovarjate vi kot naročnik in ne harmonikar/ka, ki ste mu/ji tablature podarili zato bodite previdni komu jih želite podariti.
 • Tablature so vpisane v avtorski register. Naročnik in izdajatelj tablatur se z vsemi navedenimi pogoji strinjata in pričnejo veljati ob podanem naročilu tablatur.

Splošne pogoje poslovanja je pripravilo podjetje DIGINET D.O.O.